۱۳۹۶ مهر ۱, شنبه

کنترل حق و حقوق بیمه عمر با شما


آنچه مسلم است اینکه بیمه چیزی جز پوشش نیست پس باید پوشش مناسب و با حداقل پرداخت حق بیمه اختیار کنیم. در این جا نگاهی کوتاه به بیمه وام مسکن می اندازیم و فرق بین بیمه وام مسکن ارائه شده از طرف بانکها را با بیمه توسط شرکتهای بیمه را بررسی می کنیم. اول از خودتان سوال کنید. آیا شما صاحب بیمه ای که اختیار می کنید هستید؟
 چه کسی بیمه شما را کنترل می کند؟
اگر وام خود را از بانکی به بانک دیگر منتقل کردید برای بیمه شما چه اتفاقی می افتد؟ چه کسی می تواند وارث شما باشد؟
 آیا شما حق انتخاب در مورد وارث را دارید؟
در زمان فوت چه نوع بیمه ای دارید؟
آیا مایل هستید  هزینه بیمه عمر  شما تمام عمر پرداخت شود ؟ و یا پس از گذشت زمانی به شکل سرمایه گذاری برداشت کنید؟
چه زمانی بیمه تان باطل می شود؟ و ده ها سئوال دیگر که قطعاً برای شما پیش می آید. بد نیست در اینجا به نکاتی اشاره کنم که تفاوت بیمه را بین بانکها و شرکت های بیمه نشان می دهد مثلاً در بیمه عمر که توسط شرکت های مختلف بیمه ارائه می شود میزان پوشش بیمه ثابت می ماند مگر اینکه شما تصمیم به کاهش بگیرید و همینطور مستقل از اینکه شما کجا زندگی می کنید و یا وام خود را از کجا دریافت می کنید بیمه شما پابرجاست.
باید بدانیم که:
در بیمه دریافت شده از بانکها به موازات پرداخت وام، میزان پوشش نیز کاهش می یابد اما حق بیمه ثابت است و در ضمن بیمه شما با واگذاری ملک و حتی تغییر وام دهنده باطل می شود. یکی از نکاتی که بسیار مهم است این است که بعضی از بیمه هایی که توسط بانکها و یا مؤسسات مالی ارائه می شود به شکل گروهی است و صاحب این بیمه گروهی هم بانک است در صورتی که فرد متقاضی می تواند بیمه ای با توجه به توان پرداخت خود انتخاب کند با کیفیت های متفاوت و بی شک از آنجا که صاحب بیمه نامه است، هرگونه حق و حقوقی را طبق قانون از آن خود خواهد کرد.
فرد متقاضی، با اینکه در هر ماه پول زیادی را پرداخت خواهد کرد تنها به مقدار وام مسکن می تواند پوشش بیمه داشته باشد و مقدار این پوشش، به نسبت طول زمان و مانده بدهی وام مسکن فرد متقاضی رابطه مستقیمی دارد. در صورتی که میتوان بیمه ای به هر مقدار پوشش، کمتر و یا بیشتر از مقدار وام مسکن اخذ کرد و مقدار پوشش در طول قرار بیمه تا به آخر عمر ثابت نمود.