۱۳۹۶ مهر ۱, شنبه

زنان و بیمه عمر


بیمه یعنی آرامش خاطر و پوشش ،در صورت نیاز ، یکی از مواردی که در دنیای بیمه به چشم می خورد ، بیمه عمر است.

به نظر نگارنده ، بیمه عمر ، نشانه عشق به اطرافیان است .و همچنین حفظ و اخذ سرقفلی سلامتی در هر مقطع زمانی است ،که به آن اقدام می کنیم . شاید بد نباشد در اینجا به طرز و نوع برخورد و اعتقاد و عقیده بین خانمها و آقایان به داشتن بیمه عمر بپردازیم .بررسی های یک نظرسنجی که در آمریکای شمالی انجام شده ، نشان می دهد که نوع نگاه و برخورد آقایان و خانمها نسبتبه بیمه عمر متفاوت است .
خانمها نسبت به آقایان از اینکه خود صاحب بیمه عمر ( Life Insurance  )باشند ، علاقه کمتری دارند .بخصوص خانمهای متاهل کمتر از مردان به داشتن بیمه از خود و صاحب بیمه نامه بودن توجه دارند و در عوض خانمهای مجرد نسبت به آقایان مجرد علاقه بیشتری به داشتن بیمه عمر دارند .همچنین در این بررسی ، در شرایط زمانی خاص ، ناکافی بودن درآمد و تنگناهای مالی به طور متوسط ، خانمها 40 درصد کمتر از آقایان پوشش بیمه دارند . معمولا خانمها احساس می کنند مقدار پوشش بیمه عمر می تواند دربرگیرنده و پوشش دهنده خانواده شان باشد و همچنین طبق بررسی های به عمل آمده زنان معتقدند که باید مقدار پوشش بیمه عمرشان 6 برابر سال درآمد هر کدام از اعضای خانواده شان باشد.از انجا که خانمها بیشتر از آقایان برای پوشش خانواده در صورت مرگ نابهنگام مصصم هستند ، لذا توجه بیشتری نسبت به آقایان در جهت بیمه عمر دارند تا در صورت اتفاق ، خانواده مشکل مالی نداشته باشد .
طبق نظرسنجی خانمها بیشتر از آقایان در مورد بیمه صحبت می کنند . از طرف دیگر از نظر آماری ، خانمهای بیوه (شوهر از دست داده ) 45 درصد نسبت به داشتن بیمه توجه نشان می دهند و این میزان پس از گذشت 2 سال از فوت همسرشان ، در خانمهای بیوه به 47 درصد و در آقایان بیوه به 33 درصد تبدیل می شود.در راستای نسبتهای فوق مطلبی که باید توجه شود این است که در صورت فوت همسر مرد ، باید پوششش به اندازهای مناسب باشد که بتواند جایگزین درآمد به مقدار کافی باشد ، ولی واقعا حداقل مقدار کافی بیمه عمر چیست ؟ و حداقل به چه پارامترهایی بستگی دارد؟
علیرغم اینکه فاکتورهای زیلدی وجود دارد که باید به آن دقت کرد ، در اینجا به حداقل موارد اشاره می شود .
-         از آنجا که وام مسکن (Mortgage ) به نظر می رسد که بزرگترین بدهی ما محسوب می شود ،یکی از مواردی است که هیچگاه از قلم نمی افتد .
-         وام ( Loan) و یا هر گونه بدهی که داریم .
-         هزینه های نهایی در صورت فوت ، مانند هزینه های تدفین و به خاک سپاری ، مالیاتهای عقب افتاده
و هزینه های وکیل و همچنین پیش بینی مبلغی برای هزینه های متفرقه
-         مبلغی جهت هزینه های تحصیلی فرزندان که در این حالت باید هزینه های تحصیل هر یک از فرزندان با توجه به سالهایی
که نیاز به ادامه تحصیل دارند در نظر گرفته شود .
-         هزینه های نگهداری بچه ها ، اعم  از مهد کودک و یا محل نگهداری بچه ها
-         در نظر داشتن مبلغی جهت هزینه های اضطراری در زمان نیاز و همچنین مبلغی جهت ارث و غیره
قابل ذکر است مبالغ و هزینه های فوق باید برای هر یک از زوجین محاسبه و منظور شود .