۱۳۹۶ مهر ۸, شنبه

بیمه و صدمه قلبی


این در حالیست که بیش از 13 درصد مطالبات  (  Claim   )  بیمه بیماریهای سخت مربوط به قلب میباشد .
صدمه قلبی حالتی است که در آن قلب نمی تواند خون کافی  به اندازه نیاز بدن پمپاژ کند .صدمه قلبی به این معنی نیست که قلب شما از کارکردن ایستاده یا نزدیک به ایستادن است . به این معنی است که قلب شما قادر به پمپاژی که مودر نیاز است نیست و ممکن است به یک سمت یا دو سمت بدن شما آسیب بزند
که همچنینcardiac failure , congestive heart failure ، صدمه قلبی سمت چپ ، صدمه قلبی سمت راست نامیده می شود.

ضعف پمپاژ قلب منتهی می شود به :
·       بازگشت خون و مایعات به شش ها
·       جمع شدن آب در پاها ، قوزک و پاها که ورم نامیده می شود
·       خستگی و کوتاه شدن تنفس
علل متداول صدمه قلبی بیماری  انسداد شرائین قلبی، فشار خون بالا و دیابت می باشد و این در افراد 65 سال یا پیرتر ، رنگین پوستان ، افراد وزن بالا و افرادی که حمله قلبی داشته اند ، متداول تر است . مردان دارای آمار بالاتری از صدمه قلبی نسبت به زنان هستند .
با طرح و برنامه ریزی و بیمه هایی نظیر بیمه ناتوانی جسمی و یا بیمه بیماری های سخت از مهمترین پشتوانه هایی است که می تواند نیاز ما را از جهت داشتن پرستار و پرداخت هزینه های معمول تا رسیدن به سلامتیبرطرف نماید،موجب ارامش خود و عزیزانمان شویم.
بیمه در زندگی امروز ما در جایی که بسیاری از ما محدوده رایگان کارت اهیپ را نمی دانیم ضروری به نظر می رسد. بیمه بیماری های سخت می تواند تا 32 بیماری  (با توجه به سن )را تحت پوشش قرار دهد. قرار نیست شغل خود را ترک کنیم بلکه می توانیم با محکم کردن پشتوانه های خود در صورت هر حادثه، مانند بیماری و ناتوانی جسمی با اطمینان از شرایط مالی به درمان خود ادامه دهیم. در روزگاری که سلامتی، آویزان به ذره ذره ی رفتار های روحی و شغلی ونحوه تغذیه ما ... است، تکیه بر بیمه های گوناگون ، درمان مشکلات مالی در روزهای بیماری ، ناتوانی و .... است.

بیمه بیماری های سخت، به صورت دوره های 5 ، 10 ، 20 ، 65 و همچنین 75 و 100 سالگی فرد بیمه شده عرضه می شود. درنمونه کاملتری، بیمه شده می تواند در صورت عدم وقوع بیماری، تمامی مبالغ پرداختی حق بیمه را دریافت نمایند،واین دلیلی است که اشخاص با توجه به نیاز و توان مالی شان قادر به تهیه بیمه فوق خواهند بود..