۱۳۹۶ مرداد ۲۱, شنبه

حصر وراثت و بیمه عمر!


حصر وراثت یک فرایند قانونی جمع آوری و توزیع دارایی های یک فرد پس از فوتش می باشد.برای اینکه هزینه های وکیل ، دادگاه و گواهی حصر وراثت یا مالیات می تواند پر هزینه باشد برخی افراد برای اجتناب ازحصر وراثت از قبل برای دارایی هایشان برنامه ریزی می کنند.

اگر شهروند کانادا هستید و معیارهای  بیمه شدن  را دارید ، واجد شرایط  برای بیمه عمر  صادره از کانادا می باشید . بر اساس سن تان ، مقدار بیمه که می خواهید داشته باشید ، سبک زندگی تان و تاریخچه پزشکی و خانواده تان تعیین خواهیم کرد که شما بیمه شدنی هستید یا خیر و آیا می توانید از تخفیف هایی برخوردار شوید و همچنین بیمه عمر سرما یه گذاری نه تنها بیمه  عمر شما را پوشش می دهد،  بلکه امکان افزایش سپرده بدون مالیات را نیز به شما میدهد. شما می توانید پس انداز های خود را اندوخته و در  زمان مشخص طبق مفاد بیمه نامه دریافت نمایید.  برای اجتناب از دیون و مالیاتهای معوقه  شما با بیمه عمر مناسب می توانید راهکار مناسبی داشته با شید.
نام وارث هایتان را در بیمه نامه تان ذکر کنید. برای اینکه بیمه عمر مستقیما به وارث نام برده شده پرداخت می شود ، شما ممکن است کسی را به عنوان وارث دوم در صورتی که وارث اول زودترفوت کند ، تعیین کنید.
مقدار بیمه من چقدر باید باشد ؟ مقدار بیمه ایی که باید داشته باشید بستگی به نیاز شما دارد .
از بیمه های عمر موجود کدام نوع از بیمه مناسب من است ؟ چه نوع از برگشت مالی ایی را باید انتظار داشته باشم ؟شما می توانید  از آن مبالغ در برنامه ریزی مالی هر زمان و هر طور که می خواهید ، استفاده کنید ( البته تحت شرایط خاص ) . برای مثال ، می توان از این مبالغ به عنوان تضمین وام استفاده کرد .و همجنین در زمان وقوع ناتوانی ناشی از یک بیماری وخیم یا از دست دادن  استقلال ، پرداخت مقرری سالیانه ناتوانی به شما اجازه دسترسی به مبالغ انباشته شده بدون تاثیر مالیات را می دهد .
در صورت تغییر نیازها می توانم تغییراتی در قرار داد بیمه نا مه ام  بدهم ؟

بله ، شما می توانید . پوشش بیمه شما می تواند بر اساس نیازهای جدید شما تغییر کند . مشاور مالی می تواند به شما برای تصمیم گیری در مورد تغییرات بر اساس نیازهایتان کمک کرده  و در عین حال شما را مطمئن  سازد که هنوز پوشش بیمه ایی خود را دارید