۱۳۹۱ تیر ۸, پنجشنبه

فکر می کنید همه چیز در بیمارستان رایگان است؟شاید شما از آن دسته افرادی هستید که تا کنون در بیمارستان بستری نشده اید و گمان می کنید از آنجا که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی (اهیپ) هستید در صورت بستری شدن در بیمارستان همه چیز رایگان خواهد بود و یا تفاوت بین اتاق های خصوصی و غیر خصوصی را ندانسته و فکر می کنید همه در بیمارستان های اینجا به یک اندازه سرویس خواهند گرفت!  هزینه های بیمارستان معمولا در این اندازه خلاصه نمی شود. همه ما کم و بیش با هزینه های پارکینگ در بیمارستان، کرایه تاکسی و از همه بدتر ناتوانی کار کردن در دوره بستری روبرو هستیم. در دوران نقاهت هیچ یک از اشخاص تحت درمان در بیمارستان، هزینه های عادی شان قطع نخواهد شد. فرد بیمار همچنان مشکلات پرداخت اجاره و یا قسط منزل را در پشت همه هزینه هایش یدک می کشد و زمانی که هزینه های بیمارستانی نیز به آن اضافه شود، آرامش روحی و فکری او را طبعا بر هم خواهد زد. امروز شما را با نوع دیگری از بیمه آشنا می کنیم. این بیمه حفاظت فرد بیمار در روزهای بستری شدن در بیمارستان را در ابعاد خوبی به عهده خواهد گرفت.
بیمه ای که نامش به روشنی، گویای تعهد اوست. بیمه Cash Hospital:
درخواست برای پوشش Cash Hospital  بدون هیچ سوالی در مورد موارد پزشکی صادر خواهد شد و این پوشش علاوه بر پوشش های دیگر شما از جمله هر گونه پوشش دولتی، سلامتی، مسافرتی یا ناتوانی جسمی به شما پرداخت خواهد شد. از جمله موارد قابل توجه در این نوع بیمه: حق بیمه پایین و امکان تمدید پوشش تا 90 سالگی، پرداخت پول به شخص بیمار به طور مستقیم و بدون هیچ محدودیت تعداد روزهای بستری
، پرداخت هزینه های متفرقه بستری شدن تا سقف روزانه 100 دلار به فرد بیمار به مدت یکسال، پرداخت هزینه های دوره نقاهت تا مدت 30 روز بنا به دلیل ناتوانی جسمی فرد بیمار، هزینه های تکمیلی بیمارستان از جمله دو برابر کردن پرداخت به بیمار تا مدت 30 روز( اگر فرد در خارج ازکانادا به علت سرطان و یا سکته بستری گردد) ، پرداخت هزینه های ICU .
کسانی که این بیمه را درخواست می کنند از سن 18 تا 80 سالگی می توانند همسر و فرزندان خود را از سن 18 روزگی تا 21 سال( و اگر مشغول تحصیل هستند تا 25 سال) را تحت پوشش قرار دهد. همه بیمه های موجود با هدفی ثابت، طرح امنیت مالی و فکری فرد را در سنین گوناگون دنبال می کنند. اینکه هر یک از ما کدام را انتخاب کنیم داستان متفاوت زندگی ما را در پشت سر می طلبد. آنچه مهم به نظر می رسد این است که همه ما در مقاطع مختلف زندگی با حوادث، بیماری ها و مشکلات پیش بینی نشده ای روبرو هستیم. بیمه می تواند در چنین زمان هایی تاس برنده زندگی ما محسوب شود. اگر چنین تاسی را در صندوق اطمینان بخش زندگی مان نداریم، هر لحظه با ریسکی زندگی می کنیم که گاه جبران آن از عهده ما خارج است.