۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

کارت اهیپی که گاه در آن چیزی نیست

خیلی دردناکه نه؟ من برای جراحی سرطانی که مبتلا شدم 11 ماه باید در نوبت می ماندم تا اینکه د رکوبا جراحی را ملاقات کردم. زمانی که بیماری ام را برایش توضیح دادم او گفت که چنین عملی را می توانم در کوبا انجام دهم هزینه این عمل در آنجا پنج هزار و چهارصد دلار کانادایی می شد. از سوی دیگر پسرم شرایط عمل مرا در امریکا بررسی کرد، هزینه عمل من در آنجا شصت و هشت هزار دلار می شد و من فقط دو هفته در نوبت می ماندم. این بسیار شگفت آور است که من در جایی که شرایط درمانی رایگان دارد باید 11 ماه منتظر می ماندم و فکر می کردم آیا سیاستمداران و وزرای ما نیز چنین دوره انتظاری را دارند؟!!! آیا آنها برای داروهایشان با چنین اعدادی روبرو هستند. باید بگویم در موقعیت بسیار بدی قرار گرفته ام . Bob Vankerrebroeck موقعیت کاری بسیارخوبی داشتم. تا روزی که به سرطان مبتلا شدم. برایم تعجب آور بود زیرا در خانواده من سابقه این بیماری دیده نشده بود و از هر نظر فامیلی سلامت محسوب می شدیم.
از آنجایی که به کارت تامین بهداشتی ام ( اهیپ) خیلی تکیه کرده بودم فکر کردم همه چیز به آرامی سپری خواهد شد اما خیلی زود فهمیدم که بسیاری از موارد تحت پوشش بیمه نیستند. کارم را به ناچار از دست دادم و با هزینه های سرسام آوری روبرو شدم. فکر کردم چه خوب بود اگر زودتر در مورد کارت اهیپ اطلاعاتی داشتم. چه خوب بود اگر زودتر چشمانم بر حقیقت چیزی که به آن فخر می کردم باز می شد. Lea King سختی مشکلات مالی در راه سرطان سینه ، شوک بزرگی برای منی بود که به کانادایی بودن خود همیشه افتخار می کردم. چرا بهتر از این ندیده بودم؟ وقتی سرطان سینه به میان می آید به دنبال آن شیمی درمانی و پرتو درمانی خواهند آمد که من برای آنها باید هزینه هایی پرداخت می کردم که تا آن زمان نمی دانستم. من یک زن تنها هستم و فقط یک چیز را می دانستم، می خواستم زنده بمانم. دخترم به من نیاز داشت و من شروع به جستجو کردم . به دنبال پزشکان گیاهی رفتم. او تزریق ویتامین c را آغاز کرد . هر روز آب زیادی می خوردم و آب جوانه گندم مصرف می کردم. یوگا انجام داده و مقدار زیادی هر روز راه رفته و 13 هفته درمان را با این دکتر ادامه دادم. درمان گیاهی من همراه با شیمی درمانی مرا 50 هفته از کار دور کرد. سرانجام من در کنار دخترم زنده ماندم. کانادایی ها با وجود زندگی در کشوری که سیستم بهداشتی رایگان دارد نیاز به بیداری دارند زیرا در زمان بیماری باید پول زیادی پرداخت کنند. پولی که از محل پس انداز نداشته ما پرداخت نمی شود بلکه از کردیت کارتها رفته و مدل زندگی را حتی پس از درمان تغییر خواهد داد. Shelley پیشنهاد بیمه بیماری های سخت در پایان نامه های فوق، بدون توضیح زیادی گویای نیاز به آن در جامعه امروزی ماست. تکیه بر کارت تامین اجتماعی بدون اینکه محدوده استفاده از آن را بدانیم، خطایی است که در شرایط عدم سلامتی قابلیت جبران ندارد. بیمه های گوناگون بر اساس نیازهای فردی و در راستای پوشش کاملتر بیمه های تامین اجتماعی نگاشته شده اند. آنجا که اهیپ نتواند به کمک ما بیاید بیمه بیماری های سخت، تکیه گاه مطمئن ما در راه سلامتی است.