۱۳۹۱ شهریور ۱۶, پنجشنبه

کلید حفظ خانه تان در دست کیست؟خرید خانه یکی از آینده نگری هایی است که اغلب کسانی که توانایی آن را داشته باشند، در هر نقطه ای از جهان، انجام می دهند. طبعا با توجه به تغییر مکانی و عدم آشنایی کامل خریداران به روند پرداخت مورگیج و بیمه آن در کانادا، برآن شدیم تا توجه شما را به نکته کلیدی که می تواند آینده هر صاحب خانه ای را تغییر دهد جلب نماییم.
زمانی که منزلی را خریداری می کنیم معمولا بیمه وام مسکن هم اخذ می کنیم. در این حالت ظاهرا همه چیز به خوبی پیش می رود و ما با خیال آسوده فکر می کنیم بیمه ای مناسب از بانک دریافت کرده ایم. نکته ای که احتمالا به آن واقف نیستیم این است که اولا به موازات پرداخت وام، میزان پوشش نیز کاهش می یابد، اما حق بیمه پرداختی ثابت می ماند. دیگر این که پوشش بیمه با تسویه وام پایان می یابد. از همه مهمتر این که بیمه با واگذاری ملک و یا حتی تغییر وام دهنده باطل می شود. به عبارت ساده تر، تمام پول هایی که تا آن زمان پرداخته ایم از دست رفته. نکته اساسی دیگری که تا آخرین لحظه پنهان می ماند این است که دراکثر قریب اتفاق موارد ما از لحظه اول از نظر این بیمه هیچ کنترل وضعیت سلامتی نمی شویم، اما اگر روز Claim پیش بیاید تازه در آن زمان بانک و یا موسسه مالی( طرف قرارداد) وضعیت ما را در زمان احذ بیمه بررسی می کند و شاید مایی که فکر کرده ایم همه چیز مرتب است، پس از سالها پرداخت متوجه شویم شرایط دریافت پوشش بیمه را نداریم.

شاید شما هم بخواهید بدانید بیمه چه کمکی در این زمینه می تواند به ما کند؟ در مرحله اول، کمپانی های بیمه،  بیمه عمر را به ما پیشنهاد می دهند. این بیمه، مستقل از اینکه ما کجا زندگی کرده و وام خانه ما از کدام بانک است پا برجا می ماند. از سوی دیگر از آنجا که وضعیت ما در زمان اخذ بیمه بررسی شده، مطمئن هستیم که پول های پرداختی ما در طول قرارداد تضمین شده است. در این حالت بیمه به ما متکی بوده و نه وابسته به موسسه و یا بانک. از سوی دیگر اگر مثلا در میانسالی خانه مان را تعویض کنیم، در این حالت اگر بیمه صادره از بانک را که متکی به وام مسکن است داشته باشیم همه پول هایی را که داده ایم از دست می دهیم. به علاوه امروز در این سن شرایط سلامتی ما تغییر کرده و تضمینی بر واجد شرایط بودن ما نیست. از سوی دیگرشاید لازم به گفتن نباشد که بانکها از آنجا که به نیابت از شرکت بیمه، پوشش را ارائه می دهند و عموما در زمان اخذ بیمه دقت لازم و کافی را به عمل نمی آورند، بسیار شاهد بوده و هستیم که چه مشکلاتی در زمان مطالبه پیش آورده و می آورند. (در این خصوص می توانید فیلم مستندی که CBC News ساخته را ببینید و تفاوت بانک و شرکت بیمه را تشخیص دهید* )
طبق معمول بیمه تکرار می کند که با قدمی مناسب می توان خانواده وآنچه اندوخته شده را از صدمات و اتفاقات آتی در امان نگاه داشت. بر حسب توانایی تان، روزهای برخورد با ریسک های پیش بینی نشده را به حداقل برسانید. بیمه را از متخصصی مجرب گرفته و تنها به ارزانی بیمه بدون دانستن نکات کلیدی آن اکتفا نکنید.