۱۳۹۱ مهر ۶, پنجشنبه

من سالمندم مرا همینگونه که هستم دوست بدارآغازگر مقاله امروز ما جمله زیبای اسکینر، روان شناس معروف است که می گوید: «سالخوردگی تا حدی شبیه سرزمین دیگر است. اگر پیش از سفر به این سرزمین خود را آماده کرده باشید، در آنجا به شما خوش تر خواهد گذشت.
 اول اکتبر، روز جهانی سالمنداان است. سالمندی که در او می توان همزمان نمای دو انسان را دید، فردی آرام و صبور که با ملایمت به موضوعات نگاه کرده و با خردمندی که حاصل تجارب اوست خودنمایی می کند و در سوی دیگر چهره ای که غبار خستگی های زمان را به همراه داشته و برخی از بیماری ها به همراه ناتوانی های جسمی گاه آزرده اش می کند و مجموع این دوحالت که در یک فرد دیده می شود می خواهد دوره جدید زندگی اش را بدون نگرانی سپری نماید، حال آنکه این مقطع از زندگی چیزی بسیار متفاوت از دوره سالمندی است که از پدربزرگ و مادربزرگش به یاد دارد. در ذهن اغلب ما نگهداری و مراقبت از آنها توسط پدران و مادرانمان امری بسیار عادی و وظیفه ای متداول بود حال آنکه جامعه امروز بسیار تغییر کرده و ترکیب جدید امروزی به جهت بحران های معاصر و آسیب هایی که بارها آن را تهدید کرده، تعریف دیگری یافته است.  در حال حاضردر جامعه ما خانه های سالمندان رواج یافته که نشانه ناتوانی فرزند امروز در ادامه  دادن سنت زیبای قدیمی است. دیگر بدون تعارف باید گفت همه جوانها گرفتارتر از آن هستند که حتی به سلامت خودشان توجهی نشان دهند، بنابراین با نگاهی گذرا به اوضاع کنونی هر یک از ما باید از زیر سنین سالمندی به فکر شرایط زندگی در آن دوران باشیم.

شاید روزی در دوران کودکی حتی سن 30 سالگی ، بسیار دور به نظر می آمد ولی بسیاری از ما به سرعت آن سن را سپری کرده ایم، پس سالمندی نمی تواند دورانی دیر دست یافتنی باشد و این در حالی است که خیلی از ما زمانی که از کنار سالمندان اطرافمان عبور می کنیم به آن نمی اندیشیم.  در حال حاضر، جمعیت سالمندی در حدود 700 میلیون نفر است و انتظار می رود تا سال 2050 این جمعیت به میزان 2 میلیارد نفر برسد. درمیان کشورهای جهان، ژاپن، ایتالیا و آلمان به ترتیب بالاترین جمعیت سالمندی دنیا را دارند. طبعا هزینه های سلامت با افزایش سن، رشد یافته و سالمندان نیازمند رفاه نسبی برای گذران این دوره از زندگی هستند.  من و شما برای دوران سالمندی مان چه تدبیری اندیشیده ایم؟ آیا ما قادریم ماهیانه پس اندازی داشته باشیم تا برای روزهایی غیر قابل شمارش آن را صرف نماییم؟ آیا می توانیم حدس بزنیم چه زمانی دوره ناتوانی جسمی ما در اثر سالمندی به وقوع خواهد پیوست؟ آیا خود را برای زمانی که در آن در خوشبینانه ترین حالت دچار کاهش قدرت دید، مشکلات مفصلی و آرتروز، درد در ناحیه مچ دست و زانوها، مشکلات بلع و خشکی دهان خواهیم شد آماده کرده ایم؟ بیمه ناتوانی جسمی پیشنهاد ما است و اصرار ما به اخذ این بیمه قبل از سنین سالمندی است. این بیمه می تواند درست در زمانی که ما به هر علتی که سالمندی یکی از آنهاست نیازمند کمک فردی برای انجام کارهای شخصی مان شویم فعال شود و ما تا هر زمان که شرایطمان به صحت اولیه برگردد، دریافت کننده ماهیانه از 1000 تا 8500 دلار بسته به قرارداد خواهیم بود. باید در اینجا یادآوری کنیم که بسیاری از حوادث و اتفاقات غیر منتظره و یا بیماری در هر سنی می تواند به ناتوانی جسمی منجر شود بنابراین ضمن توجه شما به دوران سالمندی، اهمیت این بیمه را گوشزد کرده و امیدواریم خوانندگان ما در کمال صحت و قبل از دوران سالمندی و ناتوانی این بیمه را به عنوان پشتیبان مالی در کنار اندوخته هایشان جای دهند.
فراموش نکنیم بشریت، پیشرفت اخلاقی خود را مدیون سالمندان است.

منبع آماری:
www.afarineshdaily.ir