۱۳۹۳ خرداد ۲۲, پنجشنبه

بوی شقایق


14 جون در آستانه روز پدر هستیم، او که در رد پای ذهنمان، خاطره زحماتش همیشه باقی است. امیدواریم خوانندگان امروز ما، پدرانی در قید حیات داشته وفراموش نکرده باشیم که بی شک اگر امروز در مسیر درست زندگی قرار داریم، نقش پدر در این راه ، بسیار اثر گذار بوده است. بر همگان پوشیده نیست که مدیریت خانواده چه در مرحله تصمیم و اراده و چه در اجرا ، به داشتن قدرت کافى در زمینه فکر و عمل است و نیز باید به گونه اى باشد که احساسات و عواطف پدر، اراده اش را تضعیف نکرده و در او سستى ایجاد نکند. از این روستکه گاه می شنویم پدران، در امر تربیت فرزندان، سخت گیرتر از مادران بوده اند.
می توان به جرات گفت در اکثر مواقع، سالها می گذرد تا فرزندان به باور نقش سترگ پدر در سراسر زندگی پی برند. هر چه زمان می گذرد، دلسوزی های پیش از پیش پدر بر فرزندان آشکار می گردد. بارها پیش آمده که ما بوده ایم و واقعه ای دقیق و حساس. ما بوده ایم و راهنمایی های او،آنان همیشه چون فرشتگانی بی دریغ، برای حفاظت بنیان خانواده تلاش کرده اند و شوربختانه زحمات آنان، در مقطعی به چشم فرزندان نوعی وظیفه محسوب گردیده !
کدامیک از ما، ارزش واقعی پدر را در زمان حیاتش درک کرده ایم؟ کدامیک به بهانه روز پدر، لذت در آغوش کشیدنش را می توانیم تجربه کنیم؟ اگر پدر ما روزی ناتوان از کار کردن شود، کدامیک از ما توان پرداخت هزینه های زندگی وی را داریم؟ مسلمنهمه ما پدرمان را دوست داریم اما واقعیت این است که عشق به تنهایی نمی تواند زندگی او را از لحاظ مالی تامین نماید. به حتم روزی او می توانست چندین نفر را سر پرستی کند، اما آیا ما فرزندان در شرایطی هستیم که بتوانیم برای پدرمان چنین کاری کنیم؟
پدرانی که، در سنین سالخوردگی ، گاه با از دست دادن همسر و روزهای تنهایی و یا دوران بازنشستگی و عدم توانایی کار مواجه هستند به پوشش مناسب جهت این دوران نیازمندند. شاید بد نباشد در آستانه روز پدر مروری بر وضعیت او نماییم و زمانی را به توجه پیرامون ریسک های دوران سالمندی وی اختصاص دهیم. بی شک هدیه ارزنده ما به کسی که سالها بار زندگی مان را به دوش کشیده باید بتواند او را در زمان نیاز حمایت کند.بی شک بیمه می تواند قوی ترین دست نگهدارنده او باشدو به او احساس ارزشمند بودن و توانایی مالی بدون نیاز به دیگران را بدهد. اگرجویای آن دست قوی هستید امروز با ما تماس بگیرید.
لبخند پدرتان در روز پدر، زیباترین شوقی است که به شما انرژی زندگی خواهد داد.
فرزندان جهان در چنین روزی پدر را هر جا که باشد در سینه ستایش می کنند. راستی ما برای روز پدر چه کرده ایم؟...


*مطالب این مقالات صرفن در جهت اطلاع رسانی می باشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصین مربوطه نمی شود.*