۱۳۹۳ خرداد ۲۹, پنجشنبه

جذابیت و امید به آینده


با  توجه به آمار ناقص ثبت احوال از تعداد ایرانیان خارج از کشور شواهد نشان از وجود بیش از 6 میلیون ایرانی در سایر کشورهای جهان است و این روند روزبه روز در حال افزایش است . اینکه چرا هر روز بر دایره شمول مهاجران افزوده می شود خود دلایل مختلفی دارد وتحت تاثیر عواملی همچون جنگ ، آزار دینی و تجارت های بین المللی و.... صورت گرفته است.
اغلب مهاجران اعلام می کنند پس از سالها زندگی در سرزمین جدید همیشه در رویای کشور مادری شان بسر می برند. اگراز مسایل روحی و کاری مهاجران صرف نظر کنیم به جایی میرسیم به نام امنیت آینده که آن هم در پیچ وخم مشغله های کاری فراموش می شود
امروز به نکته درخور توجهی برخورد کردیم. از هر 125 دانش آموز المپیادی  ایران 90 نفر در دانشگاههای آمریکا تحصیل می کنند. از هر 96 دانشجوی اعزامی به خارج از کشور، تنها 30 نفر به ایران باز می گردند.
تعداد زیادی ازمهاجران مقیم آمریکا هستند . همچنین نزدیک به 2000 نفر از استادان دانشگاه در امریکا ایرانی هستند و بر اساس آمار ها با سواد ترین اقلیت ها در جامعه آمریکا ایرانیانند. مهاجرت در قشر جوان، امروزه بر می گردد به اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران که زندگی را دشوار می کند، نبودن امکانات و فقر دانشگاه های ایران و عدم ارتباط با دنیای علمی در سطح بین المللی و بالاخرهمسایل اقتصادی و در آمد .
 باید گفت پدیده فرار مغز ها با مهاجرت تفاوت دارد، چرا که مهاجرت زمانی استکه رابطه بین مهاجر و کشورمبدا قطع نشود .
کشور هایی مثل چین ، هند ، کره جنوبی   و برخی از کشور های مهاجر نشین همواره با حفظ ارتباط با کشور مادر، مشارکت فعالی در توسعه صنعتی و علمی دارند. آنچه در ایران می گذرد فرار مغزهاست،نه مهاجرت. در نتیجه مشارکتی که این نیرو در توسعه آینده ایران می تواند داشته باشند بوجود نمی آید.هر چه امید به آینده بیشتر باشد، میزان مهاجرت تقلیل پیدا می کند، افراد معمولن جذب کشور هایی می شوند که از لحاظ جذابیت و امید به آینده روشن، اطمینان بیشتر داشته باشند. کانادا سرزمین تحقق آرزوهاست. میدانی است که با آغوش باز برای تاختن نسل جوان آماده است. جوانان از سراسر دنیا به امید آینده ای بهتر به اینجا پا می نهند و در نهایت تلاش کنندگان، برنده اند. به عنوان پدر و مادرانی اندیشمند، باید به نسلی که بر حسب سنشان، فقط تمرکز به درس و کار دارندیاد آوری کنیم که آنان باید به آینده جسمشان نیز توجه کنند. بهتر است به آنان اطلاعاتی پیرامون حفظ شرایط مالی شان در زمان بیماری و یا عدم توانایی کار بدهیم. آنان باید به لزوم طرح و برنامه ریزی مالی شان واقف باشند در اینجا نکته ای که فکر میکنیم باید به آن اشاره ای شود این است که مهاجران تا چه حد به قوانین مکانی که در آن زندگی می کنند واقفند. شما تا چه میزان به آنچه در زمینه های گوناگون امضا می کنید آگاهی دارید؟اگر بیمه ای برای روز های بیکاری، بیماری و یا عمر تا ناخذ می کنید آیا جزییات آن به شما توضیح داده شده؟آیا از لزوم دانستن بنده ای آنچه به عنوان قیمت کمتر و بدون نیاز به آز مایشات پزشکی گرفته اید مطلعید؟
برای روزهای سالمندی و یا بیماری تان، از جهت مالی چه برنامه ای تنظیم کرده اید؟ آیا شما که همسر دارید به بیمه همسرتان وابسته هستید؟ازهمه مهم تر،آیا شما از مفاد بیمه تان و یا بیمه همسرتان به خوبی اطلاع دارید؟
آیا می دانید برای به روز شدن اطلاعات و پوشش بیمه اتان بهتر است با مشاور مالی و بیمه خود در تماس باشید .


*مطالب این مقالات صرفن در جهت اطلاع رسانی می باشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصین مربوطه نمی شود.*