۱۳۹۳ خرداد ۱۵, پنجشنبه

چه کسی به مراقبت کننده ها ناتوانی جسمی و از کارافتادگی کمک خواهد کرد؟


     
 با وجود جمعیت مسن، هر ساله به طور خواسته و یا ناخواسته به تعداد مراقبت کننده های غیر رسمی که با خود بار اقتصادی و انسانی به همراه دارد ، اضافه می گردد.  اما چه کسی به این مراقبین کمک خواهد کرد؟
آیا شما  فردی از وابستگان خیلی نزدیک دارید که نیاز به کمک و مراقبت هر روزه داشته باشد؟ شما تنها نیستید، تعداد افرادی که در کانادا نیاز به مراقبت مداوم دارند رو به افزایش است و از آنجاییکه همیشه منابع اقتصادی کافی در دسترس نیست،  بنابر این ، سبب افزایش تعداد مراقبین خانوادگی که خود از افراد خانواده خود مراقبت می نمایند، می گردد. مطابق با مر کز آمار کانادا بیشتر از 3.8 میلیون نفر که سن 45 یا بیشتر دارند و یک سوم این گروه سنی را تشکیل می دهند، از افراد مسن تر، مراقبت می نمایند.
این وضعیتی هست که مبارزه و کمک افراد، حکومت و حتی کارفرما ها را طلب می کند.
بیشتر مراقبین ، صرف نظر از اینکه درگیر کدامیک از ، حمل ونقل ، کارهای منزل، وعده های غذایی و مراقبت فردی باشند یا نه ، بیشتر آنها این مراقبتها را بیشتر از یک سال انجام می دهند. در هر یک مورد از ده موارد مراقبت،  بیشتر از سی ساعت در هفته زمان صرف می گردد. بر اساس گزارش هیئت کنفرانس کانادا , اگر این مراقبتها در سال 2012 به وسیله سیستم مراقبت سلامت کانادا (the health care system) انجام می شد معادل 1.5 بیلیون ساعت کاری بود.
آیا میدانید بیمه ناتوانی جسمی و از کارافتادگی (LTC) بنام Independent Living نیز هم عرضه و ارایه می شود؟
حق انتخاب پرداخت حق بیمه بصورت معمول و یا حق انتخاب در پرداخت فقط به مدت20 سال از مزایای بیمه فوق است و افراد متقاضی از سن 18 سال تا 80 سال می توانند بیمه مذکور را اخذ کنند.
در صورت پرداخت حق بیمه بصورت معمول شرکت بیمه ضمانت و گارانتی خواهد کرد که حق بیمه پرداختی در 5 سال اولیه قرار داد هیچگونه تغییری نکند.
در صورت پرداخت حق بیمه (Premium) بصورت محدود فقط به مدت 20 سال شرکت بیمه به هیچ وجه پس از 5 سال حق بیمه را بالا نبرده و مبلغ پرداختی به مدت 20 سال ثابت و گارانتی است و حتی پس از مدت 20 سال، هیچگونه هزینه و مبلغ اضافی از طرف شرکت بیمه در خواست نمی شود.
از طرف دیگر: آیا میدانید که پوشش بیمه فوق در حالت معمول و رگولار می تواند به 3 حالت قابل عرضه باشد؟
* با پوشش 2 سال از طرف شرکت بیمه
* با پوشش 5 سال از طرف شرکت بیمه
* با پوشش تمام عمر از طرف شرکت بیمه
با توجه به اینکه بیمه فوق سن و سال خاصی را بصورت انحصاری و خاص مورد توجه قرار نمی دهد و تمامی افراد از سن 18 سال تا 80 سال می توانند متقاضی این نوع بیمه باشند، ولی به لحاظ نرخ مناسبتر و همچنین واجد شرایط بودن از خطر عدم سلامتی، به همگان و در تمامی سنین توصیه می شود.
زمان انتظار برای شروع حق بیمه (Coverage) از طرف شرکت بیمه می تواند در 3 مدل قابل عرضه باشد:
* روز 30
* روز 90
* روز 180
یکی دیگر از مزایای خوب بیمه ناتوانی جسمی و از کار افتادگی (LTC) ، سرویس مشاوره و راهنمایی برای افرادی است که بیمه فوق را می گیرند است که در طول دوران بیمه برخوردار خواهند بود.*مطالب این مقالات صرفن در جهت اطلاع رسانی می باشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصین مربوطه نمی شود.*