۱۳۹۲ شهریور ۲۳, شنبه

توصیه های ایمنی به مناسبت بازگشایی مدارس

متخصصان بیمارستان در Cincinnati در رابطه با ایمنی کودکان توصیه می کنند :
1.    حداقل 5 دقیقه قبل از رسیدن اتوبوس در ایستگاه حاضر باشند.
2.    به بچه ها یاد بدهید که در خیابان قرار نگیرند و شوخی های خطرناک با هم انجام ندهند.
3.    بچه ها را تشویق کنید وقتی از اتوبوس بالا رفتند به طریق مناسبی بشینند،صورتشان مستقیم به جلو و دستشان در کنارشان قرار گیرد.
4.    صدای بلند از خودشان در نیاورند که راننده حواسش پرت شود .

5.    وقتی می خواهند پیاده شوند باید منتظر شوند تا اتوبوس کامل بایستد.
6.    اگر می خواهند ازعرض خیابان بگذرند باید تا 3 متر جلوتر از اتوبوس حرکت کنند تا راننده بتواند آنها را ببیند.
7.    یادآوری کنید که حتمن به سمت چپ و راست با دقت نگاه کنند. و مواظب رفت و آمد ماشینها در هنگام رد شدن از خیابان باشند.
8.    وقتی به ایستگاه اتوبوس می رسند با افراد غریبه صحبت نکنند.
به عنوان پدر مادر ما وظیفه داریم از فرزندانمان مواظبت کنیم. مواردی چند از موارد ایمنی برای مقابله با خطرها :
1.    نسبت صندلی ایمنی در ماشین
2.    به بچه ها یاد بدهیم چگونه ازعرض  خیابان بگذرند.
3.    از وسایل مناسب ورزشی برای تمرین استفاده کنند .
4.    نصب و امتحان آلارم دود .
5.    ذخیره داروها و مواد خطرناک در مکان مناسب .
6.    خانه را محل امن برای بچه ها بکنید .
7.    هیچوقت به بچه ها بی توجهی نکنید .
طبق آماردر هردوازده دقیقه یکنفر بر اثر تصادف وسایل نقلیه جان خود را از دست میدهد ، با رعایت نکات ایمنی در جاده ها شما می توانید از خود مواظبت کنید:
-         مطمئن باشید که وسیله نقلیه تان به خوبی کارمی کند.
-         صندلی ایمنی برای بچه ها فراهم کنید .
-         کمربند ایمنی را ببندید.
-         با خشم رانندگی نکنید.
-         ناجور رانندگی نکنید.
-         هنگام رانندگی متوجه اطراف باشید جاده ها را با دوچرخه و موتور سیکلت ها تقسیم کنید و به عابر پیاده نگاه کنید .
-         طرح و برنامه ریزی  ، سرمایه گذاری و بیمه برای فرزندمان هشداری است که امروز می بایست به آن توجه شود بیاییم با طرح و برنامه ریزی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت فرزند عزیزمان را از مواجه با پیامدهای طبیعی و احتمالی بیمه کنیم سرمایه گذاری با نظارت دولت و برخورداری از مزایایی دولتی و رفع نگرانی در خصوص بیماری و همچنین آینده نگری برای زمانی پس از فارغ     التحصیلی او از مواردی است که هر پدر ومادری می بایست بدان توجه کند.