۱۳۹۱ شهریور ۲, پنجشنبه

برای ترسیم فردا

راستی تا به حال خواسته اید فردایتان را امروز ترسیم کنید؟ برای تحصیلتان حتما از قبل برنامه ای ریخته اید، اگر درجات بالایی مد نظرتان بوده حتما برای درس خواندتان زمانی منظم را معین کرده اید. الزاما برای عاشق شدن برنامه ای نداشته اید اما این بخش از زندگی خود بخود وارد مسیر شما شده و اگر کمی خوش شانسی را چاشنی درایت و تفکرتان کرده باشید، به نقطه دلپذیر زندگی رسیده اید. همینطور قدم ها را به جلو ببرید. خانه ای دارید و ماشین و امکانات رفاهی امروزی نیز در کنار آن خودنمایی می کند. حالا شما نسبت به دیروز گرفتارترشده اید. چیزی از گذشته پاک نشده اگر توجه کنید تمام لحظه های سپری شده با شما همراه هستند گرچه تفاوت هایی در عبور زمان به این زنجیره زیبای انسانی دوخته شده. امروز شما در سن دیروز نیستید و این یعنی فرسودگی جسمی امروز.  شما به سبکی دیروز گام بر نمی دارید و این یعنی افزودن تعهدات زندگی امروز. خانواده من و شما در این مسیر، عامل واسطه‌ای بود که قبل از ارتباط مستقیم ما با گروهها، سازمان‌ها و جامعه نقش مهمی ‌در انتقال هنجارهای اجتماعی ایفا نمود. و از آن جا که  خانواده با نظام پایگاهی جامعه در ارتباط است موقعیت ما نیز تا حدودی مبتنی بر موقعیت اجتماعی خانواده مان شکل می گیرد.

مهمترین عامل اجتماعی شدن در زندگی هر انسان ، تجارب دوران کودکی وی در محیط خانواده است. فضای خانواده آکنده از مهر و محبت ، فداکاری و گذشت، صمیمیت و گرمی‌ است. کودکان در جریان اجتماعی شدن، اینگونه عواطف را در کنار والدین و خواهران و برادران خود تجربه می‌کنند. اعضای خانواده آنقدر به هم وابسته‌اند که هر نوع مشکل یا مسئله برای یکی از افراد خانواده بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی سایر اعضا تاثیر می‌گذارد.
طبعا، اختلاف شرایط، امکانات، ویژگی های طبیعی، چگونگی نظام های حاکم بر اجتماعات و استعدادهای افراد، ایجاب می کند که زندگی همه انسانها در یک سطح نباشد و همگی نتوانند از درآمد مساوی برخوردار شوند. از دیرباز، بشر شاهد محرومیت ها و کمبودهای فراوانی بوده، بیکاری، بیماری، نقص عضو و حوادث از جمله مواردی هستند که نیاز به بیمه را هر چه بیشتر بارز و مشخص می کند. آیا هیچ فکر کرده اید اگر روزی عمرتان به سر آمد، کسانی که دوستشان دارید بعد از شما چگونه می توانند اداره زندگی را به عهده بگیرند؟ مورگیج شما را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ آیا برای منزلتان از بانک بیمه ای گرفته اید؟ آیا از بندهای مختلف بیمه تان اطلاع کافی دارید؟ آیا می دانید که چرا باید به جای بیمه مورگیج، بیمه عمر داشته باشید؟ آیا می دانید خانواده شما و به عبارت صحیح تر هر کسی که آینده او برای شما مهم است می تواند با بیمه عمر شما، زندگی آسوده تری داشته باشد ؟ آیا می دانید با داشتن بیمه های مختلف، خصوصا بیمه عمر، احساس قدرت و اعتماد به نفس بیشتری دارید؟  آیا جز این است که عشق، باور و احساسی عمیق و لطیف است که با حس صلح‌دوستی و انسانیت در تطابق است؟ شما با داشتن بیمه عمر، آینده روشنی را برای عزیزانتان ترسیم می کنید و کسب آرامش روحی و امنیت مالی برای آنها نشانه ای است از ابراز عشق، آینده نگری و دوراندیشی شما به آنچه معتقدید دوستش دارید. اگر به گذشته برگردید تمام سالهای موفقیت آمیز من وشما به زمانی بر می گردد که خودمان آینده مان را از قبل نوشته ایم، امروز که سلامت هستیم با قلم منطق و عشق، فردای زندگی را برای عزیزانمان سرشار از امنیت ترسیم کنیم.