۱۳۹۱ شهریور ۲, پنجشنبه

سرمایه گذاری را به فرزندانمان بیاموزیمازدواج برای تعدادی از زنان و مردان حکم سر و سامان گرفتن را دارد. برخی ازدواج و زندگی مشترک را جزئی از فرهنگ دانسته و معتقدند ازدواج، جزء اساسی باورهای فرهنگی و مذهبی محسوب شده و سهم بزرگی در مجموعه ارزشی ذهن آدمها در جامعه به شمار می آید. تعدادی فکر می کنند با ازدواج به خوشبختی دست می یابند و عده ای دیگر معتقدند فقط با عشق ازدواج می کنند چرا که در تداوم زندگی مشترک، نکته ای مهم است. به طور معمول، هیچ شخص عاقلی برای فرار ازتنهایی ازدواج نمی کند چرا که تمام زندگیش را در یک کمد بزرگ که به اشتباه انتخاب کرده خواهد گذراند.

این مرحله ای بزرگ از زندگی است که می تواند در نقش بندی آینده افراد، تاثیر بزرگی بگذارد. پس از آن موج جدیدی از تعهدات، شکل زندگی نوجوانی را در هم می شکند و آنچه متولد می شود، فصل جدیدی لبریز از تحرک، مشغله و دوندگی است. این چرخه، متناوبا در گردش است و سالخوردگان، تحویل دهندگان تجربه های تلخ و شیرین هستند. در کانادا، اکثر مهاجران از مشارکت این چرخه زیبای فامیلی محروم می مانند و بسیاری به دلیل گرفتاری های گوناگون، ناگهان با فرزند رشد یافته ای روبرو می شوند که او را درست نمی شناسند. اوکه تقریبا دست پرورده جامعه میزبان شده، به سختی می تواند فرهنگ مادری اش را به جایی که اکنون کشور خود می داند پیوند دهد. بهتر است در هر جا که هستیم نخست از حق و حقوق خود در کشوری که زندگی می کنیم آگاه باشیم. آیا وصیت نامه داریم؟ در صورت موارد خاص چه کسی از ما نگهداری می کند؟ وکالت اموال خود را به چه کسی سپرده ایم؟ در مرحله بعد، آیا به آینده خود از جهت مالی فکر کرده ایم؟ در زمان عدم توانایی کار، آیا پولی که کفاف هزینه های ما را دهد به عنوان پس انداز داریم ؟ ما روزی نیازمند پرستار خواهیم بود، آیا هزینه های این پرستار را می توانیم پرداخت کنیم؟
 زندگی مشترک همه ما با موارد متعددی نگهداری می شود. قسمت اقتصادی آن برای حفظ کلبه زندگی مشترکمان پوشش جامع بیمه است. برای مثال ما بیمه عمر دریافت می کنیم که نشانه عشق است به اطرافیانمان. در این حالت ما به حفظ آنچه اندوخته ایم فکر می کنیم و به آسایش فکری که پس از ما بازماندگانمان نیازمند آن هستند. یا در نوعی دیگر می توانیم به فرزندانمان داشتن حساب سرمایه گذاری را پیشنهاد کنیم.
شاید یک مثال ساده بتواند اهمیت پس انداز او را برای همه معلوم کند. در نظر بگیرید فرزند 25 ساله شما شروع به باز کردن این حساب کند تا سن 60 سالگی 35 سال مانده، اگر او ماهیانه 150 دلار پس انداز کند جمعا 63 هزار دلار در طول 35 سال پس انداز خواهد کرد. آیا می دانید عددی که با داشتن این حساب دریافت خواهد کرد چیست؟ 281 هزار دلار! فکر می کنید پرداخت ماهیانه او برای داشتن روزهای راحت بازنشستگی اینقدر ارزش ندارد؟  از آنجا که نوجوانان ما خیلی زود وارد بازار کار می شوند، آیا بهتر نیست حداقل از همان زمان به آنها بیاموزیم برای آینده شان برنامه ریزی مالی کنند؟
 موارد سرمایه گذاری خود را بررسی کنید. کاشانه شما نیازمند گرمای همیشگی است. بیمه مناسب می تواند به منزل شما آرامش فکری  هدیه دهد. اگرجویای آرامشی به بلندای از" فردا تا 100 سالگی" هستید، دست دوستی مارا امروز بفشارید.