۱۳۹۱ شهریور ۲, پنجشنبه

آقایون، بعد از طلاق چه کردید؟پژوهشگران سوئدی در تحقیقی جدید كه روی یكصد هزار زن و مرد متاركه كرده در بیش از 35 كشور اروپایی، آمریكایی و آسیایی انجام داده اند به این مهم دست یافته اند كه اثرات سوء طلاق بر مردان 24 درصد بیشتر از زنان است.
این بدین معنا است كه مردان پس از جدایی بیش از زنان دچار ناراحتی، پریشانی و اضطرابهای شدید روحی و روانی می شوند. شاید این مسئله كمتر غیرقابل باور باشد اما این محققان اعلام كرده اند كه مردانی كه پس از یك سال زندگی مشترك از همسرانشان جدا می شوند و در خانه ای مستقل زندگی جدیدی را آغاز می كنند نخستین رفتاری كه بروز می دهند سركوب احساساتشان است.
این مردان سعی می كنند هرگز گریه نكنند و كمتر با دوستان و اطرافیانشان درد دل كنند و قدمی برای كاهش بار فشارهای عصبی و ناراحتی هایشان برندارند. پژوهشگران سوئدی در خصوص بروز برخی رفتارهای خاص در میان مردان تازه متاركه كرده بر این باورند كه مردان نسبت به زنان رفتارهای غیرمنطقی بیشتری از خودشان بروز می دهند و كج رفتاریهای مخرب زیادی انجام می دهند كه منجر به وارد شدن آسیبهای شدید روحی و روانی به خودشان می شوند. به دلیل همین رفتارها است كه مردان مطلقه پیش از خواب و در فعالیتهای روزانه شان بیش از سه بار دچار حمله های شدید اضطراب و استرس می شوند و پریشانی و بی خوابیهای طولانی مدت را در زمان خواب و استراحت تجربه می كنند. در نتایج این پژوهش مشخص شده كه 63 درصد مردان 30 تا 46 ساله اروپایی و آمریكایی كه برای نخستین بار طلاق و جدایی از همسرانشان را تجربه می كنند تا یك سال پس از متاركه نمی توانند با اطرافیان ارتباط تاثیرگذار و آرامی را برقرار كنند. كمتر به دیدار اعضای خانواده به ویژه پدر و مادرشان می روند و تلاش می كنند از حضور در جمع دوستان و آشنایان پرهیز كنند سکوت مردان با وضعیت عصبی که دارند می تواند منجر به سکته یا کمر درد یا انواع دردهای جسمی شودکه تمام اینها ناشی از سرکوب درد در درون آنهاست.
در چنین مواردی مردان تمایل بیشتری به حرکت و رانندگی دارند تا بدین ترتیب خود را متوقف شده احساس نکنند. اینها تماماً واکنشهایی است که آنها نسبت به جدایی نشان می دهند. یا اینکه ساعات کار خود را افزایش داده و خود را در کار گم می کنند. بدین ترتیب می خواهند این پیام را بدهند که قادرند از خود مراقبت کنند و زندگی را هم چنان ادامه دهند . در صورتی که درد زیادی را متحمل می شوند.
دانستن این نكته حائز اهمیت است كه برخلاف مردان جوان اروپایی و آمریكایی، 35 درصد مردان جوان آسیایی در سه ماه نخست پس از طلاق روابط دوستانه جدیدی را آغاز می كنند اما در كمتر از یك ماه دچار افسردگی و پریشان حالی می شوند كه گاه این افسردگی ها را تا آخر عمر با خود همراه خواهند داشت.
در اینجا بر می گردیم به سوال اول مقاله: آقایون پس از طلاق چگونه زندگی کردید؟ آیا مسائل و مشکلات مالیتان را توانستید به راحتی پشت سر بگذارید؟ آیا محل در آمدی داشتید تا بتوانید ماههای نخستی که دچار بحران روحی بودید را پشت سر بگذارید؟ آیا اگر دچار بیماری شدید منبع قوی مالی شما را حمایت می کرد؟ همانگونه که همیشه زنان به عنوان بخش آسیب پذیر در این زمینه مورد توجه قرار می گیرند باید گفت مردان نیز نباید در این مقطع نادیده گرفته شوند. قطعا با کمک بیمه می توان راههایی را بررسی کرد که در آن چنین روزهایی، فشار مالی نتواند روحیه آزرده تان را بیشتر خدشه دار کند.