۱۳۹۱ شهریور ۲, پنجشنبه

هزینه های بیمارستان را شوخی نگیرید

اگر شما خواننده گرامی، تجربه بستری شدن در بیمارستان را داشته باشید بهتر می توانید تفاوت اتاق خصوصی و غیر خصوصی در اینجا را لمس کنید. هزینه های بیمارستان معمولا در این اندازه خلاصه نمی شود. همه ما کم و بیش با هزینه های پارکینگ در بیمارستان، کرایه تاکسی و از همه بدتر ناتوانی کار کردن در دوره بستری روبرو هستیم. در دوران نقاهت هیچ یک از اشخاص تحت درمان در بیمارستان، هزینه های عادی شان قطع نخواهد شد. فرد بیمار همچنان مشکلات پرداخت اجاره و یا قسط منزل را در پشت همه هزینه هایش یدک می کشد و زمانی که هزینه های بیمارستانی نیز به آن اضافه شود، آرامش روحی و فکری او را طبعا بر هم خواهد زد.

بسیاری از ما از آنجا که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی ( اهیپ) هستیم گمان می کنیم در صورت بستری شدن در بیمارستان همه چیز رایگان خواهد بود، در حالی که بسیاری از هزینه ها را فراموش می کنیم. در مقاله امروزمان شما را با نوع دیگری از بیمه آشنا می کنیم. این بیمه حفاظت فرد بیمار در روزهای بستری شدن در بیمارستان را در ابعاد خوبی به عهده خواهد گرفت. بیمه ای که نامش به روشنی، گویای تعهد اوست. بیمه Cash Hospital:
درخواست برای پوشش Cash Hospital  بدون هیچ سوالی در مورد موارد پزشکی صادر خواهد شد و این پوشش علاوه بر پوشش های دیگر شما از جمله هر گونه پوشش دولتی، سلامتی، مسافرتی یا ناتوانی جسمی به شما پرداخت خواهد شد. از جمله موارد قابل توجه در این نوع بیمه این است:
*  حق بیمه پایین بوده و شما می توانید پوشش خود را تا 90 سالگی ادامه دهید.
* منافع مربوط از همان روز اول بستری به طور مستقیم به فرد بیمار، بدون هیچ گونه محدودیتی در مورد تعداد روزهای بستری شدن پرداخت خواهد شد.
* پرداخت هزینه های متفرقه بستری شدن تا سقف روزانه 100 دلار تا مدت یکسال خواهد بود.
* هزینه های تکمیلی بیمارستان نیز شامل این پوشش می باشد از جمله دو برابر کردن پرداخت به بیمار تا مدت 30 روز اگر فرد در خارج ا زکانادا به علت سرطان و یا سکته بستری گردد و همچنین هزینه های ICU پرداخت خواهد گردید.
* پرداخت هزینه های دوره نقاهت تا مدت 30 روز بنا به دلیل ناتوانی جسمی فرد بیمار.
*جایگزین مناسبی برای بیمه های مسافرتی برای کسانی که از نظر درمانی بدون بیمه می باشند.
* کسانی که این بیمه را درخواست می کنند از سن 18 تا 80 سالگی می توانند همسر و فرزندان خود را از سن 18 روزگی تا 21 سال( و اگر مشغول تحصیل هستند تا 25 سال) را تحت پوشش قرار دهد.
* نیازی به شاغل بودن برای واجد شرایط بودن این پوشش نیست.
* حق انتخاب دریافت 100 درصد پوشش بیمه به صورت نقدی در این نوع بیمه وجود دارد.
همه بیمه های موجود با هدفی ثابت، طرح امنیت مالی و فکری فرد را در سنین گوناگون دنبال می کنند. اینکه هر یک از ما کدام را انتخاب کنیم داستان متفاوت زندگی ما را در پشت سر می طلبد. آنچه مهم به نظر می رسد این است که همه ما در مقاطع مختلف زندگی با حوادث، بیماری ها و مشکلات پیش بینی نشده ای روبرو هستیم. بیمه می تواند در چنین زمان هایی تاس برنده زندگی ما محسوب شود. اگر چنین تاسی را در صندوق اطمینان بخش زندگی مان نداریم، هر لحظه با ریسکی زندگی می کنیم که گاه جبران آن از عهده ما خارج است.