۱۳۹۱ شهریور ۲, پنجشنبه

با داشتن کارت درمانی اهیپ صد درصد بیمه نیستیم

هر کدام از ما اگر به خاطراتمان رجوع کنیم، به ماجراهای خوش و ناخوش زیادی برمی خوریم. در این مسیر به زندگی مان انسانهایی اضافه و یا از آن حذف شده اند. برخی در حافظه ما بسیار کمرنگ و فراموش شده به نظر می رسند و برخی در آنجا همیشه ثبت گشته اند. آینده نیز تفاوتی از این لحاظ نخواهد داشت. به دل می سپاریم، در مغز حک می کنیم و گاه دکمه حذف آن را می زنیم.

در این میان، زندگی در جریان است، مانند یک رود. انسانهای اثر گذار در این گذر همیشه همانند سنگهای محکم کف رودخانه ماندگارند و جریان آب چیزی از شفافیت و زیبایی آن نمی کاهد. بی شک استیو جابز یکی از همان هایی است که همیشه در رودخانه زندگی سراسر جهان باقی می ماند. مردی که 10 سال مبارزه با سرطان، چیزی از قدرت و نو آوری های او کم نکرد و حاصل زحماتش اکنون در زندگی روزمره مان با قدرت، خودنمایی می کند. 10 سالی که به او فرصت داد تا بتواند تغییر شگرفی در صنعت تلفن و کامپیوتر ایجاد کند و تا ابد در خانه های تک تک ما بماند.
مرگ فیزیکی چنین انسانی در سن 56 سالگی به همه ما می گوید برای بیماری و یا حتی مردن، زمان و مکان خاصی معین نشده، درحقیقت این جمله ای است که همه ما آن را بخوبی می دانیم اما در جایگاه چگونگی برخورد صحیح با آن فراموشکار به نظر می رسیم.
همه ما بخوبی مطلع هستیم که در کانادا ( استان انتاریو) از پوشش صد درصد بیمه برخوردار نیستیم. شاید در حالت عادی این مسئله تاثیر چشمگیری در زندگی ما نگذارد. برای مثال هر ازگاهی به دارویی نیازمند شده و از عهده هزینه های آن بر می آییم اما در برخورد با بیماری های سخت، متاسفانه وضعیت عادی زندگی کاملا دگرگون می شود. فرد بیمار با هزینه های عادی و معمولش که اکنون بیکاری و بیماری و هزینه های دارو و ... بر آن اضافه گشته، مواجه می شود و همه اینها در حالتی است که نگرانی ازچگونگی روند درمان نیز با آن همراه خواهد بود. باید گفت در دنیای امروز بیماری سخت مترادف با مرگ قلمداد نمی شود اما برای درمان آن قطعا باید شرایط مالی مناسبی داشت. همچنانکه در آمار می خوانیم هشتاد درصد از کسانی که قربانی سرطان بوده اند مشکلات مالی دارند.
بیمه بیماری های سخت،  از آنجایی که با حضورش می تواند در بهبود وضعیت مالی بیمار کمک موثری باشد، یکی از بهترین بیمه های رایج در دنیای بیمه قلمداد می شود. از آنجاکه احتمال وقوع بیماری سخت در افراد 1 نفر در هر 3 نفر می باشد، نقش این بیمه ، ناگفته پیداست.
خبر خوبی از شرکت insufin برای شما عزیزان داریم. این شرکت تا 22 نوامبر، 25 درصد حق بیمه بیماری های سخت را تا 2 سال پرداخت خواهد کرد. برای دریافت جزئیات بیشتر می توانید با ما تماس بگیرید.