۱۳۹۱ شهریور ۲, پنجشنبه

فرزند کوچک امروز ما فردا با چه پولی به دانشگاه می رود؟



رویاهای کودکان، به حد زیبایی قلبشان ، دلنواز است. در این رابطه به تماشای فیلمی از کودکان نشستیم که از آنان سوال می شد درآینده مایلند چه کاره شوند. جواب های آنان بی اختیار لبخند را به لبهامان نشاند. یکی می خواست سوپر من شود، یکی دیگر دکتر، رقاص، خواننده، دندانپزشک و ...
اینها کودکان امروزند با آرزوهایی مطابق امروز و نه آنچه الزاما ما می خواهیم. کودکان عصرفعلی برایتان بی پروا آواز می خوانند، شوق دانستن رموز اطرافشان را دارند و ما گاه چه هیجان زده ، متعجب و درمانده آنان را نظاره می کنیم.

ما پدران و مادران امروزی، تلاش می کنیم تا بین آنچه به ما آموخته اند و آنچه جهان امروز می ستاید رابطه ای برقرار کنیم که در آن فرزندمان از نظر فکری کنارمان بماند. می خواهیم او را مطابق فرهنگمان آموزش دهیم و گاه او غریبانه دنبال راهی است که در آن امروز را به دیروز پیوند دهد، نقطه اشتراک زبان دو سرزمین متفاوت را بیابد و زبان واحدی با ما برقرار کند. عاشق فرزندمان هستیم، از جان و مال و عشق گرفته تا روح بیقرارمان را بی توقع نثارش می کنیم و مشتاق رشد او و دیدن مراحل موفقیتش، خستگی های کاری را هر شب به روشنی های طلوع فردا می سپاریم.
دوران کودکی فرزند کوچک امروز مان آنقدر کوتاه و شیرین است که تا سری بلند کنیم او را بلند تر از خود می بینیم. او را به تلاش برای کسب درجات بالای تحصیلی تشویق می کنیم و هرگاه از هر سو در فشاری قرار گیریم به آنان گوشزد می کنیم که فقط آینده آنان برای ما مهم بوده و یکی از دلایل اساسی مهاجرتمان در کشور کار و فقط کار شمرده می شود.
امروز که کودکمان خردسال است طبعا مایلیم او را به سوی تحصیلات عالیه هدایت کنیم. صرف نظر از اینکه در نهایت، آینده را خود آنان رقم می زنند، بهتر است بدانیم باید برای این آرزوی طبیعی، رقم بالایی را پرداخت کنیم. بد نیست بدانید حدود 60 درصد دانشجویان، بدهکارند و با کمک های گوناگون به تحصیل ادامه می دهند. اینکه آنان چگونه و تحت چه تعهدی قرار است این مبالغ را بازپرداخت کنند از حوصله مقاله ما خارج است.
به موازات آموزش پرواز کودکان در آسمان زندگی پر فراز و نشیب، برای آینده تحصیلی شان، امروز برنامه ریزی کنید.
طرح پس انداز تحصیلی در سال 1960 به تصویب رسید و از سال 1998 کمک دولتی نیز به آن اضافه شد. ما می توانیم از زمان تولد کودکمان تا پایان سن 17 سالگی در این صندوق پس انداز مشارکت کنیم. به محض افتتاح حساب پس انداز تحصیلی از 500 دلار مشارکت دولتی برخوردار می گردیم و تا سقف 9200 دلار نیز می توانیم از کمک دولتی بهره گیریم. کمک دولتی در این حالت از 20 تا 40 درصد می باشد و قطعا رقم جمع شده می تواند در زمان ورود فرزندانمان به هر مرکز تحصیلی عالی(موسسات آموزشی، کالج و دانشگاه) کمک شایانی به وی بنماید. شاید اینجا برایتان این سوال پیش بیاید که چنانچه فرزندتان در آینده به هیچ تحصیلی مایل نبود تکلیف پول شما چه خواهد شد ؟ شما می توانید این رقم جمع آوری شده را به فرزند دیگرتان و یا به صندوق بازنشستگی برای خودتان منتقل نمایید. برای دریافت اطلاعات کامل در این زمینه با ما تماس بگیرید.
راستی فردا قرار است فرزندتان با چه پولی به دانشگاه رود؟ ...