۱۳۹۱ شهریور ۲, پنجشنبه

برای بازنشستگی خود چه برنامه ای ریخته اید؟

پس انداز بازنشستگی تاثیر مستقیم در کاهش میزان مالیات  مشمولان مالیات دارد. به عبارتی دیگر انتقال مالیات به آینده انجام خواهد شد که البته با توجه به سطح درآمد و مشمول بودن مالیاتی در زمان برداشت (بازنشستگی) بستگی خواهد داشت.
این میزان و مقدار تعیین شده در برگه ای  (Notice of Assessment)  که هر ساله اداره مالیات بر درآمد  Canada Revenue Agency (CRA)  برای هر فرد مقیم و شهروند کانادایی ارسال می کند، مشخص شده است که مشمولان و افراد علاقمند به سرمایه گذاری پس انداز بازنشستگی (RRSP)  می توانند به خرید و تهیه آن مبادرت کنند.به عبارت دیگر مقدار مجاز مشارکت در صندوق پس انداز بازنشستگی (RRSP)  به صورت فرمول ذیل است.
مقدار مجاز قابل استفاده در سال جاری+ سهم مقدار مشارکت سالهای گذشته استفاده نشده = جمع کل پس انداز بازنشستگی مجاز
که اصطلاحا به آن   RRSP Room (RRSP Contribution Room)گفته می شود. حداکثر مقدار قابل استفاده برای مالیات سال 2010، بیست و یک هزار دلار و یا هجده درصد از درآمد دریافتی در سال گذشته (البته هر کدام که کمتر باشد) قابل محاسبه است. مشارکت در صندوق پس انداز بازنشستگی (RRSP)  تا مبلغ مجاز امکان پذیر است و پرداخت بیش از آن خصوصا بیش از 22000 دلار از سقف   مجاز، موجب جریمه (پنالتی) یک درصد ماهانه از مازاد مقدار مجاز خواهد شد. خرید  (RRSP)  (مقدار مجاز) می تواند از بانکها و یا موسسات مالی و شرکتهای بیمه و سرمایه گذاری انجام شود. دقت در انتخاب و نحوه عملکرد و برگشت سرمایه گذاری از نکات بسیار مهم است که می بایست دقت شود و تنها صرف سرمایه گذاری و خرید (RRSP) از بانک کافی نیست و نباید به آن بسنده کرد. نوع انتخاب سرمایه گذاری و یا سبد سرمایه گذاری (تقسیم ریسک) و مدیریت ریسک از دیگر موارد مهم است که مشاوران مالی و متخصصان مربوطه به سرمایه گذاری با توجه به قدرت ریسک پذیری فرد متقاضی ـ مقدار پول و سابقه (برگشت سود) سبد سرمایه گذاری مورد نظر قابل بررسی و توجه است.

نکته دیگر اینکه در صورت نداشتن پول برای خرید RRSP  می توانید وام بگیرید. مقدار وام، کاملا بستگی به فرد متقاضی و شرایط اعتباری او دارد. گاهی در صورت مقدار کم تقاضا، بدون کنترل کردیتی انجام می شود. شرکتها و موسسات مختلف قوانین خاص خود را دارند. بعضی از شرکتها در این راستا تخفیفاتی را هم منظور می دارند. به طور مثال اگر قبل از شانزده فوریه سال 2011 جهت RRSP اقدام شود، مشمول تخفیفاتی می شوید که در این خصوص می بایست کلیه مدارک و اسناد در زمان تقاضا همراه باشد.
علیرغم اینکه پیشنهاد می شود RRSP  زوجین به صورت جدا باشد و مجزا افتتاح شود،  RRSP زوجین طرح و روش دیگری است برای مشارکت در صندوق بازنشستگی و راهکار مناسبی است برای آن دسته از افرادی که بتوانند از این طریق مشمول مالیات نشوند.
از دیگر مزایای  RRSP این است که برای خرید خانه (البته در اولین خرید خانه) به شرط واجد شرایط بودن و داشتن موجودی، می توان حداکثر تا سقف 25000 دلار از این حساب قرض کرد. این مبلغ می تواند برای هر یک از زوجین باشد. قابل توجه اینکه این مبلغ می بایست در مدت پانزده سال بازپرداخت شود. مبلغ دریافتی فوق مشمول مالیات نخواهد شد، مگر اینکه در زمان بازپرداخت به موقع پرداخت نشود. این طرح و برنامه به نام  Home Buyer Plan  که به اختصار به آن HBP می گویند فرصتی است برای پیش پرداخت خرید خانه.
از دیگر طرح ها و برنامه و مزایای RRSP می توان هزینه تحصیل را نام برد. در برنامهLifelong Learning Plan  به شرط تحصیل تمام وقت میتوان از حساب  RRSP کمک گرفت و پول برداشت کرد که معاف از مالیات است. این طرح در سال 1998 قانونی شد.  مبلغ برداشتی در این طرح نبایستی بیش از ده هزار دلار در سال باشد و در طی 4 سال هم نبایستی بیش از بیست هزار دلار باشد.
شما می توانید برای گرفتن اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید. فراموش نکنید روزهای بازنشستگی باید به گونه ای سپری شود که فرد در آن احساس امنیت و راحتی نماید . اگر تا کنون به آن فکر نکرده اید امروز با ما تماس بگیرید.